*Door het invullen en terugsturen van dit formulier verklaar je dat je bekend en akkoord bent met onderstaande begrippen en voorwaarden.
  • Je begrijpt dat je het proces op elk moment kunt beginnen en eindigen
  • Je bent op de hoogte van het concept hypnose en geeft de hypnotherapeut toestemming je te behandelen.
  • Je kunt geen rechten ontlenen aan resultaten die voortkomen uit de behandeling.
  • Vanuit veiligheidsoogpunt kan de sessie door de therapeut worden opgenomen. Hiervan word je vooraf op de hoogte gesteld. De hypnotherapeut zal de opname en de inhoud van de gehele sessie als vertrouwelijk behandelen.
  • Je begrijpt dat hypnose geen vervanging is voor medische zorg.
  • Je zult je eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen voortzetten en nimmer starten of stoppen zonder adequaat advies van een medisch bevoegde professional.
  • Je bent op de hoogte van de mogelijkheden en de beperkingen die hypnose biedt.
  • Op een hypnose sessie rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.